top of page

OSOBNÍ
ASISTENCE

NAŠE SLUŽBY

  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • osobní hygieně

  • zajištění stravy

  • zajištění chodu domácnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • obstarávání osobních záležitostí

TERÉNNÍ SLUŽBA

Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá v domácnosti uživatele. Tato služba je specifická tím, že je poskytována 24/7 dní na celém území hl. m. Prahy.

OSOBNÍ ASISTENT

Osobní asistenti jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách.

Často je součástí osobní asistence určitá aktivizační činnost, některé osobní asistentky s uživateli hovoří cizími jazyky nebo s nimi hrají na hudební nástroje.

 

Osobní asistenti se pravidelně účastní dalšího vzdělávání, aby mohli co nejlépe vyhovět potřebám uživatelů.

PRŮBĚH SLUŽBY

Sociální pracovnice navštíví uživatele v jeho domácnosti, či v jiném místě, kde bude služba probíhat. Po uzavření smlouvy sepíše sociální pracovnice s uživatelem individuální plán péče, kde uživatel charakterizuje svá očekávání a osobní cíle.

Dále určí vhodného osobního asistenta. Sociální pracovnice v průběhu poskytované asistence komunikuje s uživatelem a společně hodnotí průběh osobní asistence a naplňování individuálního plánu uživatele.

HLAVNÍ CÍLE

Hlavním cílem našich služeb je umožnit osobám se sníženou soběstačností žít běžným způsobem života ve svém domácím prostředí. Snažíme se poskytovat služby osobní asistence v zájmu našich uživatelů, v náležité kvalitě a takovými způsoby, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Nedílnou součástí našich cílů je spokojenost uživatelů se službami.

Je pro nás důležité, aby se naše služby přizpůsobovaly individuálním potřebám uživatelů, co nejvíce podporujeme jejich samostatnost a nezávislost na službě. Snažíme se spolupracovat s přirozeným prostředím uživatelů, s rodinami, přáteli, podporujeme jejich sociální vazby.

Osobní asistentka pomáhá seniorce vstát. Seniorka se opírá o chodítko.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

V případě, že poptáváte službu osobní asistence, kontaktujte nás na uvedených telefonních číslech, nebo vyplňte následující formulář (pozn.: údaje se vztahují k osobě, které bude asistence poskytována

Slunečnice
bottom of page