top of page

KONTAKT

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z. s.

Kontaktní email

KANCELÁŘ

PROVOZNÍ KOORDINÁTOR
Po - Pá 8:00 – 16:30

PROVOZ KANCELÁŘE

 • Pondělí    8:30–11:30

 • Středa    8:30–11:30

 • Pátek    8:30–11:30

OSOBNÍ
ASISTENCE

NAŠE SLUŽBY

 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • osobní hygieně

 • zajištění stravy

 • zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • obstarávání osobních záležitostí

TERÉNNÍ SLUŽBA

Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá v domácnosti uživatele. Tato služba je specifická tím, že je poskytována 24/7 dní na celém území hl. m. Prahy.

OSOBNÍ ASISTENT

Osobní asistenti jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách.

Často je součástí osobní asistence určitá aktivizační činnost, některé osobní asistentky s uživateli hovoří cizími jazyky nebo s nimi hrají na hudební nástroje.

 

Osobní asistenti se pravidelně účastní dalšího vzdělávání, aby mohli co nejlépe vyhovět potřebám uživatelů.

PRŮBĚH SLUŽBY

Sociální pracovnice navštíví uživatele v jeho domácnosti, či v jiném místě, kde bude služba probíhat. Po uzavření smlouvy sepíše sociální pracovnice s uživatelem individuální plán péče, kde uživatel charakterizuje svá očekávání a osobní cíle.

Dále určí vhodného osobního asistenta. Sociální pracovnice v průběhu poskytované asistence komunikuje s uživatelem a společně hodnotí průběh osobní asistence a naplňování individuálního plánu uživatele.

HLAVNÍ CÍLE

Hlavním cílem našich služeb je umožnit osobám se sníženou soběstačností žít běžným způsobem života ve svém domácím prostředí. Snažíme se poskytovat služby osobní asistence v zájmu našich uživatelů, v náležité kvalitě a takovými způsoby, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Nedílnou součástí našich cílů je spokojenost uživatelů se službami.

Je pro nás důležité, aby se naše služby přizpůsobovaly individuálním potřebám uživatelů, co nejvíce podporujeme jejich samostatnost a nezávislost na službě. Snažíme se spolupracovat s přirozeným prostředím uživatelů, s rodinami, přáteli, podporujeme jejich sociální vazby.

Osobní asistentka pomáhá seniorce vstát.

Ing. Jaroslava Šimonová

Ekonomka, personalistka

Ing. Marika Aufová

Koordinátorka provozu, sociální pracovnice

Ing. Slávka Vallušová

Mzdová účetní

Mgr. Markéta Ducháčová

Sociální pracovnice

 1. XXX

XXXX

NAŠE SLUŽBY

přesýpací hodiny

Ing. Jaroslava Šimonová

Ekonomka, personalistka

Ing. Marika Aufová

Koordinátorka provozu, sociální pracovnice

Ing. Slávka Vallušová

Mzdová účetní

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

 • Ing. Marika Aufová – předseda

 • Ing. Jaroslava Šimonová – místopředseda

PRÁVNÍ FORMA

Do 31.12.2013 občanské sdružení, registrované MV ČR pod č. VS/1–1/43 483/00-R dne 12.4.2000. Od 1.1.2014 zapsaný spolek, registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10834

REGISTRACE

Registrováno u Městského soudu v Praze L 10834.

SÍDLO ORGANIZACE

Křivatcová 416/3

Praha 5 – Zličín

155 21

Datová schránka

qhhm3m2

708 22 301

IČO

DIČ

CZ 708 22 301

Číslo účtu

0169505389/0800

bottom of page