top of page

PROJEKTY

Nadace OSF

Název: „Zvýšení efektivity práce při poskytování osobní asistence prostřednictvím zlepšení znalostí v používání digitálních technologií“

Projekt č.62500-2023-004-AG5-0068

Období realizace: 1.9. 2023 – 30.4. 2024

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Šimonová

FINANČNÍ PODPORA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. získalo v roce 2023 finanční podporu svého projektu „Zvýšení efektivity práce při poskytování osobní asistence prostřednictvím zlepšení znalostí v používání digitálních technologií“.


V rámci tohoto projektu probíhá školení zaměstnanců v používání mobilní aplikace pro vykazování sociální služby osobní asistence u klientů a také mohly být zakoupeny pro zaměstnance mobilní telefony.

Projekt podpořila Nadace OSF Praha v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
DĚKUJEME 

 

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

Logo nadace OSF
Zaměstnanci v počítačové učebně se učí pracovat s novými telefony a mobilní aplikací.
  1. Profesionalita

  2. Empatie

  3. Spolehlivost

  4. Vstřícnost

  5. Spokojenost uživatele

  6. Individuální přístup

  7. Podpora sociálních vazeb uživatele

NAŠE ZÁSADY

O NÁS

Zelené listy naděje prosvětlené sluncem.

PROJEKTY

Kurz cvičení paměti

AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY 

NAŠE POSLANÍ

Cvičení paměti, myšlení a koncentrace s využitím hudby, humoru a dobré nálady.

 

Pravidelné setkávání s posluchači pod vedením klinického psychologa a lektorky volnočasových aktivit probíhalo vždy dvě hodiny týdně a bylo zaměřeno na určité téma, které se snažilo oslovit posluchače a zároveň prostupovalo všemi bloky programu. 

PROČ SVATÝ MARTIN

Naše organizace vznikla a začala působit v Řepích. Sounáležitost s tímto místem , kde stojí kostel sv. Martina od 12. století, nás inspirovala v poslání , činnosti a názvu naší organizace.

 

Svatý Martin byl statečný, rozdělil svůj plášť napůl a dal ho zmrzlému žebrákovi. Měl dobré srdce a tím nás vyzývá, že máme pomáhat ostatním a nemyslet jenom na sebe. Kéž pulzující život sv. Martina může působit v životech těch, o které pečujeme.

Senioři na kurzu cvičení paměti ve společenské místnosti.

PROJEKTY

Nejsme na to sami

PRO PEČUJÍCÍ

NAŠE POSLANÍ

Projekt byl určen těm, kteří pečovali o svého blízkého. Jednotlivá setkání byla vedena kvalitními lektory, odborníky z praxe. Mezi neformálními pečujícími vznikly přirozené vazby, pečující se mohli sdílet ve svých zkušenostech, těžkostech i radostech, při kterých se v péči potýkali.

PROČ SVATÝ MARTIN

Naše organizace vznikla a začala působit v Řepích. Sounáležitost s tímto místem , kde stojí kostel sv. Martina od 12. století, nás inspirovala v poslání , činnosti a názvu naší organizace.

 

Svatý Martin byl statečný, rozdělil svůj plášť napůl a dal ho zmrzlému žebrákovi. Měl dobré srdce a tím nás vyzývá, že máme pomáhat ostatním a nemyslet jenom na sebe. Kéž pulzující život sv. Martina může působit v životech těch, o které pečujeme.

Účastníci kurzu Nejsme na to sami během pandemie Covidu.

PROJEKTY

Kultura seniorům

SMARTUP

NAŠE POSLANÍ

Komise tohoto SmartUpu se rozhodla´podpořit projekt našich mladých zaměstnanců, kteří přišli s myšlenkou propojit mladou a starší generaci prostřednictvím kulturních aktivit (přednášky, koncerty, výlety). Senioři tento projekt velmi pozitivně ocenili. 

PROČ SVATÝ MARTIN

Naše organizace vznikla a začala působit v Řepích. Sounáležitost s tímto místem , kde stojí kostel sv. Martina od 12. století, nás inspirovala v poslání , činnosti a názvu naší organizace.

 

Svatý Martin byl statečný, rozdělil svůj plášť napůl a dal ho zmrzlému žebrákovi. Měl dobré srdce a tím nás vyzývá, že máme pomáhat ostatním a nemyslet jenom na sebe. Kéž pulzující život sv. Martina může působit v životech těch, o které pečujeme.

Vítězové Smartupu stojí v přírodě s obrázkem srdce.

PROJEKTY

50+
Podpora návratu 
nezaměstnaných osob, starších padesáti let,
na trh práce.

NAŠE POSLANÍ

Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci nezaměstnaných osob starších 50 let na pozici pracovníka v sociálních službách.

Účastníci absolvovali kurzy:

  • Základy práce na PC

  • Základy podnikání

  • Vzdělávání k profesionalitě v sociálních službách.

Projekt byl financován z ESF Operačního programu Praha – adaptabilita a státního rozpočtu ČR, díky čemuž byl pro cílovou skupinu poskytnut zcela zdarma. 

PROČ SVATÝ MARTIN

REKVALIFIKACE

Naše organizace vznikla a začala působit v Řepích. Sounáležitost s tímto místem , kde stojí kostel sv. Martina od 12. století, nás inspirovala v poslání , činnosti a názvu naší organizace.

 

Svatý Martin byl statečný, rozdělil svůj plášť napůl a dal ho zmrzlému žebrákovi. Měl dobré srdce a tím nás vyzývá, že máme pomáhat ostatním a nemyslet jenom na sebe. Kéž pulzující život sv. Martina může působit v životech těch, o které pečujeme.

Účastníci rekvalifikačního kurzu, kteří stojí ve skupině.
bottom of page